област: избран от област Бургас
гр:

тел: +359 2 4211155 - централа
моб: +359 2 4211155

ел поща: stefan.kenov@parliament.bg

Общините в област Варна


Област Варна се намира в източната част на Дунавската равнина и включва части от Южна Добруджа, най-източните части на Предбалкана и Стара планина. Тя е третата по брой на населението - 475 074, и дванадесетата по площ - 3820 кв.км или 3,44% от територията на страната.

 


 • Аврен
 • Аксаково
 • Белослав
 • Бяла
 • Варна
 • Ветрино
 • Вълчи дол
 • Долни чифлик
 • Девня
 • Дългопол
 • Провадия
 • Суворово
Running Sneakers StorePatike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf