Меню документи

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ПП БДЦ

 
ОТНОСНО: СИТУАЦИЯТА В СТРАНАТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НИ ПОЗИЦИИ

Делегатите на II конгрес на ПП Лидер изразяват своето притеснение относно развитието на икономиката и управлението на страната.

На третата година от реализацията на десния проект за управление на партия ГЕРБ страната, бизнеса и гражданите са в ситуация на намаляваща прозрачност. Липсата на яснота относно ключово важни за страната решеия като смени на министри, липса на отчетност и контрол по изпълнението на антикризисните икономически и социални мерки, както и липсата на успех в подобряване на международния имидж на България, изразила се най-ярко в забавяне приемането ни в Шенген – будят безпокойство.

На този фон нараства градуса на протестното поведение на различни социални и професионални слоеве. Нарастването на цените, тревожното ниво на безработица, липсата на перспектива и стимул за активност на бизнеса – това са тенденции, които трябва да застанат на вниманието на правитеството и да фокусират политическия дебат. Вместо това страната се раздира от поредица от скандали, водещи единствено до увеличаване на апатията и чувството за липса на перспектива.

ПП Лидер, заявявайки отново своята категорична позиция на либерална, центристка формация, се обръща към всички представители на десницата в България и на първо място към управляващата в момента партия ГЕРБ с предложение за спешни и активни действия в подкрепа и стимулиране на българската икономика. Кризата е време за взимане на решения, време за разумни позиции в подкрепа и солидарност с бизнеса. Трябва незабавно да започнем не само дебата, но и да се предприемат мерките, които да доведат до съживяване на икономиката и, от там, до възможност за компенсиране тежките последствия от кризата.

Нашата категорична позиция е, че решенията трябва да взимаме днес. Всеки от позицията, на която се намира и с възможностите, с които разполага. С грижа за наследството, което оставяме на децата и внуците ни. Няма сила и енергия, която да не си заслужава да впрегнем в решаването на проблемите на България!

За ПП Лидер приоритет пред България е развитието на икономиката. Всяко наше действие, политическа позиция и решение произтичат и се определят от този приоритет. ПП Лидер ще продължава да работи за:

  http://lider-bg.org/templates/pp_lider/images/style1/typography/bullet_ol_1_dark.png); background: transparent;">
 • развитието на българското предприемачество и производство;
 • високообразована, компетентна и със самочувствие българска младеж;
 • за качество на труда и на заплащането му;
 • за активните и инициативни хора на България.

За да се развиваме със самочувствието не само на историята и културата си, но и на икономическите си и научни постижения.

В своята дейност ПП Лидер ще се опира на следните принципи:

1. Центризъм.
Центризмът означава прагматизъм и баланс на интересите на отделните групи в цялата нация.
Центризмът означава създаване на условия за работа на бизнеса, държавна отговорност към бизнеса и стратегия за национално натрупване, български инвестиции и справедливо разпределение чрез държавни ангажименти в здравеопазването и образованието.
Центризмът означава силна държава в правоопазването и правораздаването и силен частен бизнес без тежко държавно администриране.
Центризмът означава ангажимент на държавата за излизане от кризата, без да се натоварват отделни бизнеси, дори отделни собственици и отделни браншове.

2. Конституционализъм.
Защитата на бизнеса, собствеността и човешките права се осигуряват от българската Конституция. Демократичните процедури и разделението на властта са постижения на българския политически модел, които трябва да се защитават последователно. Партия Лидер стои зад парламентарния характер на българската република. Смятаме, че в условията на ЕС България ще усъвършенства своето законодателство заедно с новата общност, в която тя участва. Смятаме, че идеи за Велико народно събрание и радикална промяна на политическия модел са вредни за демокрацията и за нацията.

3. Умереност във формулирането на политиките и твърдост при тяхното провеждане.
Този принцип означава последователен прагматизъм, баланс на интересите на отделните социални групи и приемственост във формулирането на политиките в държавата. България вече е в Европейския съюз, на нея е необходима диалогичност и отстояване на националните интереси чрез диалог и съобразяване с всички партньори.

4. Патриотизъм във всички политики.
Ние знаем, че силна България днес означава и силен Европейски съюз. Ще работим за развитието на България като част от ЕС със силен национален бизнес и европейска производителност и цена на труда.

5. Икономически партиотизъм.
Лидер ще продължи да реализира основният замисъл на своето създаване: изразяване, представителство и защита на интересите на патриотичния бизнес в България.
Водена от своите принципи и приоритети, ПП Лидер реши да участва на предстоящите парламентарни избори с цел създаването на самостоятелна парламентарна група в следващия парламент. Всичко, което постигнахме през изминалите четири години, се дължи най-вече на хората, които повярваха в партия Лидер и работиха за нея. Нашият опит от участието в европейските, парламентарните и изборите за местна власт, от проведените отчетно-изборни събрания и конференции, от многобройните срещи в по-големите и по-малките градове ни убедиха, че в обществото има много положителна енергия, която ние като партия можем и сме длъжни да обхванем и направляваме за възходящото развитие на България.

Това е нашият шанс, нашата възможност и нашата отговорност пред обществото. Ние сме длъжни да докажем, че не сме поредната партия, която ще излъже очакванията на хората, поредната партия, която мисли и работи повече за себе си, отколкото за тях. Всички които повярваха в идеята „Лидер” и всички, които ще последват тази идея, разбират отговорността, поета от всички нас и ще работим така, че партия „Лидер” ще продължи да бъде носител на нов тип политика и нов тип политическо поведение. ЗА

УСПЕХА НА БЪЛГАРИЯ!
ЗАЕДНО МОЖЕМ, ДЛЪЖНИ СМЕ И ЩЕ ГО НАПРАВИМ!

ОТНОСНО: ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ПАРТИЯТА

ПП Лидер приема, че ПРОГРАМАТА на партията изразява основните цели и задачи, позициите и ценностите на партията. В основата на актуалните политически действия и поведение е поставен един приоритет – икономика, която създава качество на живот. ПП Лидер продължава да настоява за обща национална стратегия за развитие на българската икономика и създаване на перспективи за нацията.

В състоянието на икономическа и социална криза страната ни се нуждае спешно от радикални, навременни и незабавни мерки в три полета на икономическо развитие: енергетика, туризъм, земеделие. В тях ние виждаме възможност за решение на основното предизвикателство – стимулиране на растежа и заетостта. Това са средносрочните и дългосрочни приоритети, т.е. възможностите за макроикономическо развитие на България.

В енергийната политика:

  http://lider-bg.org/templates/pp_lider/images/style1/typography/bullet_ol_1_dark.png); background: transparent;">
 • основните принципи са: независимост, устойчиво развитие и конкурентноспособност;
 • държавата следва да създава условия за равнопоставено и на конкурентна основа развитие на всички видове енергийни производства;
 • политиката за енергоспестяване е основа и важна част от енергийната политика на страната.

В аграрната политика:

  http://lider-bg.org/templates/pp_lider/images/style1/typography/bullet_ol_1_dark.png); background: transparent;">
 • целта ни е развитието на модерно, конкурентноспособно, адекватно на успешните европейски практики земеделие и животновъдство;
 • бъдещото развитие на селското стопанство е в неговото модернизиране и механизиране;
 • необходима е държавна политика за стимулиране на производство на екологични селскостопански продукти с оглед тенденцията към нарастващо търсене в света на екологично чиста продукция.
 • субсидиране на селскостопанските производители не на база количество обработваеми площи и брой отглеждани животни, а на база количество и качество на произвежданата продукция.

В туризма :
Целта ни е да постигнем превръщането на българския туризъм във високо конкурентен на световния туристически бизнес. ПП Лидер е за създаването на институция, която управлява и координира развитието на туризма с политиките по транспорта, здравеопазването, екологията, културата и други. На българския туризъм са нужни:

  http://lider-bg.org/templates/pp_lider/images/style1/typography/bullet_ol_1_dark.png); background: transparent;">
 • ясни правила и норми на развитие и функциониране, включително ефективно прилагане на стандартите;
 • стратегически ориентирани нови пазари;
 • нови приоритети в развитието на бранша, съобразени с уникалните природни дадености на страната ни – балнеолечение, здравен туризъм, културен туризъм;
 • преориентиране от екстензивен туризъм към интензивен туризъм, основан на качеството – на търсените и предлагани услуги.

ПП Лидер настоява и ще работи за постигането на съгласие около тези икономически приоритети и превръщането им в национални приоритети.
За да постигнем една по-различна и по-добра България.
България, концентрирала икономическите си ресурси, социалната си енергия и политическата си воля за постигане на перспектива и развитие.

07.04. 2012 г.
гр. София

Running SneakersFASHION NEWS

Моето мнение

БДЦ, вече имате депутати, помислете за несправедливия Плосък данък. Крайно време е да се премахне тази несправедливост, която не води до икономически разстеж! Която партия подеме тази инициатива, ще спечели доверието на хората на изборите.
06 Юли 2015
Икономист, Велико Търново
Здравейте, желая много успех на новосформираната партия БДЦ! В Бобов дол досега се е свършило много, надявам се да продължите да защитавате интересите на хората от миньорския ни град! А предстоят и местните избори.
29 Юни 2015
Марто Иванов, Бобов дол
На въпроса в какви отношения са с Николай Бареков, Росен Петров, който вече е член на БДЦ, обяви, че е в "нормални" отношения с лидера на ББЦ. "Аз го уважавам, ценя това, което ми е дал и се надявам и той да цени това, което аз съм му дал", коментира Петров. Това по въпроса с говоренето, сега да види кой какво ще свърши!
28 Юни 2015
Михайлова, Plovdiv
Браво г-н Кенов! Прекрасна идея за стимулиране на тридетния модел в България:) Аз имам и още няколко добри идеи: Първо - родителите с образователна степен по- висока от Средно образование да се подпомагат допълнително, защото е важно хората които един ден ще пълнят хазната с труда си, да бъдат подпомогнати когато имат нужда! Стига сме хранили циганите! Второ - специално за София и др. Големи градове, когато детето отива на детска градина да се искат документи доказващи, че и двамата родители работят! Защото когато аз чаках да приемат детето ми в ясла и да се върна на работа, нямаше места, градината беше пълна с децата на майки които по цял ден си пиеха кафето...
18 Юни 2015
Нина, Чавдар
Подкрепям въздържането ви от вота на недоверие, защото нито е времето, нито е мястото във момент в който Европа и Светът ври от проблеми, България да отива на избори. Да, наистина това не е перфектното правителство, но във такива времена последната грижа на народа биха били избори.
19 Февруари 2016
H.K.X, Liverpool
Похвална е инициативата на БДЦ Велико Търново за подпомагане на местния малък семеен бизнес и предприемачеството. Ние, които се справяме сами и се борим с бюрократичната машина и всички алчни проверяващи имаме нужда от помощ. ние с жена ми ще се възползвамеот безплатните индивидуални консултации, макар че не сме от града. Ще бъде още по-добре и в други градове да започнете, хората имат нужда от подкрепа, едва поддържат мъничкия си бизнес в последните години, твърдя го от опит!
17 Септември 2015
Радослав Кьорев, Казанлък
Здравейте, пиша ви от Троян и понеже вече обикаляте страната, искам да знам, кога ще посетите и нашия район, най-вече хората се вълнуват дали Росен Петров ще посещава през кампанията нашия град?
27 Август 2015
Попов, Троян
Разочаровани сме от слабото участие на партията на тези избори в нашата община. Кой ще защити нашите интереси? Къде е БДЦ в Пловдив?
23 Септември 2015
Кузманова, Пловдив
D-r Kovachka dochuvame che ste doidete da ni vidite v socialnata kuhnia. Imame mnogo za pitane vsichki, valnuvame se i vi ochakvame.
10 Октомври 2015
Todorova53, Samokov
Добре съгласен съм със данъците, трябва да се плащат, но с такива малки заплати как да стане? Вие можете ли да преживявате с 500 лева на месец и да дадете бъдеще на децата си? България не е европейска държава, навсякъде в Европа най-малката часова ставка започва от 8 евро. Ще гласуваме за вас с надеждата, че не сте като другите мошеници. Поне във Перник досега като Лидер сте помагали много, дано и като БДЦ да е така. Успех на изборите.
06 Август 2015
Член на партията, Перник